Cursus vogelherkenning

Voor de Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Voorne Putten hebben wij meerdere keren een cursus “Herkennen van vogels” gegeven. De cursussen bestonden uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Tijdens de theorie krijgen de cursisten per seizoen of leefgebied uitleg over het herkennen van vogels, hun leefgebieden, leefgewoonte en foerageren. Belangrijk inde manier van lesgeven, is de interactie. De cursisten krijgen ook diverse kleine opdrachten. Meestal mogen ze daarbij hun veldgids gebruiken. Om de theorie direct in de praktijk toe te passen, worden op zaterdagen excursies georganiseerd naar (natuur)gebieden in de eigen woonomgeving. Tevens wordt aan de cursisten gevraagd een aantal huiswerkopdrachten uit te voeren die de volgende theorieavond worden besproken.

Het herkennen van een kleine- of grote zilverreiger wordt tijdens de cursus vogelherkenning ook behandeld.