Diensten

Mijn diensten zijn onderverdeeld in verschillende thema’s.  Belangrijk in mijn dienstverlening is dat ik alle relevante onderdelen zelf kan uitvoeren of daarin samenwerking zoek met andere (kleinschalige) bureaus. Daarom bied ik onze opdrachtgevers aan om ze volledig te ontzorgen. Hierbij kan ik vanaf de planvorming tot aan de uitvoering, alle voorkomende werkzaamheden voor u uitvoeren of regisseren.  Bij een landschappelijke ingreep dient er meestal een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Deze aanvraag kan ik ook voor u verzorgen.

Daarnaast help ik diverse overheden door een vergunningaanvraag op landschappelijke, cultuurhistorische of ecologische gevolgen te beoordelen.

Wilt u een leuke excursie of een lezing over natuur of landschap, of u wilt juist geholpen worden met het opzetten van een voorlichtingstraject, informeer eens bij Bureau Schildwacht over de mogelijkheden. Wilt u meer informatie over mijn diensten, gebruik dan de onderliggende knoppen.