Beheerplan natuurvriendelijke oevers

Vanuit de gemeente Waddinxveen werd aan Bureau Schildwacht gevraagd om een advies te schrijven voor het beheer van hun natuurvriendelijke oevers. Buiten het beheerplan zijn ook een aantal adviezen gegeven over de inrichting .

Bureau Schildwacht is begonnen met het inventariseren en het fotograferen van alle oevers. Aan de hand van het veldwerk zijn de oevers beschreven in het beheerplan. Voor elke natuurvriendelijke oever is een profieltekening gemaakt en een onderhoudsdiagram. Ook zijn er nog extra adviezen opgenomen ter verbetering van diverse natuurvriendelijke oevers.

Voor elke type oever is een profiel getekend.

In 2019 heeft de gemeente Waddinxveen gevraagd om voor een aantal oevers van sloten een inrichtingsplan te maken. Aan de hand van deze inrichtingsplannen is door de gemeente subsidie aangevraagd. Vervolgens zijn de werkplannen gebruikt om offertes aan te vragen bij een aantal loonbedrijven.