Voorlichting en educatie

U heeft een mooi natuurgebied aangelegd en u wil de bezoekers vertellen wat  ze hier kunnen zien en beleven. Dan kan een voorlichtingspaneel of een folder uitkomst bieden. Bureau Schildwacht heeft diverse opdrachtgevers geholpen om voorlichtingspanelen te ontwikkelen. Wij kunnen de teksten en eventuele bijpassende foto’s aanleveren. De opmaak vindt plaats door uw eigen vaste ontwerpbureau of  desgewenst, door een ontwerpbureau waar wij graag mee samenwerken. Het produceren en plaatsen van het paneel kan ook door ons verzorgd worden.

Een voorlichtingspaneel ontwikkeld door Bureau Schildwacht.

In opdracht van de Groene Motor Zuid-Holland organiseren wij regelmatig een cursus snoeien van fruitbomen. Een cursus bestaat dan altijd uit een theorie en een praktijkgedeelte. Voor Landschap en Erfgoed Utrecht heeft Bureau Schildwacht meerdere keren een cursus herkenning landschapselementen en bomen en struiken georganiseerd. Door middel van een PowerPoint en takken worden de cursisten warm gestoomd om vervolgens buiten uitleg te krijgen. Lees hier meer.

Snoeicursus voor hoogstambomen.

Voor de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne Putten is diverse jaren een cursus vogelherkenning georganiseerd. Deze cursussen bestaan uit 3 tot 4 theorieavonden en vervolgens met de daaropvolgende zaterdagochtend een excursie. De cursussen zijn gericht op de jaargetijden en de excursies worden in de meeste gevallen in de directe omgeving gegeven. Zo leren de cursisten hun eigen woonomgeving ook beter kennen. Lees hier meer.

Cursus vogelherkenning of alleen een excursie? Bureau Schildwacht organiseerd het.

In sommige projecten vindt de opdrachtgever het fijn als de omwonenden bij de planvorming en de uitvoering goed worden geïnformeerd. Het liefst vragen wij aan de omwonenden ook om input en feedback waarmee de processen voor de planvorming vaak sneller en zonder (te) veel bezwaren doorlopen worden. Een goed voorbeeld bij burgerparticipatie is het project Beheerplannen molenbiotopen. Lees hier meer.

Burgerparticipatie is belangrijk om een project te laten slagen.