Ontzorgen

Een van de belangrijkste peilers van Bureau Schildwacht is het ontzorgen van onze opdrachtgevers.  Ik help u mee met de planvorming, het aanbesteden en de directievoering van kleine of grote groenprojecten. Hier volgen enkele voorbeelden over hoe Bureau Schildwacht u kunt helpen bij het realiseren van uw project.

Aanbesteding en directievoering

Na het geven van een advies, komt er nog heel wat kijken voordat de eerste spa de grond in kan.  Zo moeten er vergunningen worden aangevraagd. Maar ook een aanbesteding moet worden geregeld om een goede aannemer te kunnen selecteren. Een goede werkomschrijving of een bestek is hierbij van essentieel belang. En is het werk dan aanbesteed, dan dient de aannemer bij de uitvoering goed te worden begeleid. Bureau Schildwacht begeleid voor u het hele traject van planvorming via aanbesteding tot de directievoering en de oplevering.

Een goede directievoering en na afloop is de opdrachtgever en de opdrachtnemer tevreden over het geleverde werk.

Aanvragen omgevingsvergunning

Bij diverse projecten dienen ook ontheffingen of vergunningen te worden aangevraagd. Uiteraard kunnen wij dit voor u verzorgen. Bij een vergunningaanvraag zal ik altijd eerst met de vergunningverstrekker contact opnemen. Ik bespreek dan welke informatie hij nodig heeft om een vergunning in behandeling te nemen. Daarmee wordt voorkomen dat belangrijke onderdelen binnen de aanvraag worden vergeten en de vergunningaanvraagprocedure onnodig lang duurt. In verschillende projecten werk ik nauw samen met gespecialiseerde kleine bureaus. Op deze manier kan ik het werk effectief voor u uitvoeren (en daardoor met minder kosten). Maar dit alles wel binnen de verantwoording van één opdrachtnemer, Bureau Schildwacht.

Het vervangen van een oude brug. Heeft u wel of geen vergunning van het waterschap of gemeente nodig? Wij zoeken het voor u uit.

Snoeien hoogstamfruitbomen

Het snoeien van hoogstamfruitbomen en halfstamfruitbomen is een specialistisch werk. Voor diverse particulieren en natuurorganisaties onderhouden wij enkele boomgaarden. Ook restaureren wij oude boomgaarden door deze opnieuw aan te planten of door zwaar achterstallig onderhoud weg te werken. Daarnaast willen sommige eigenaren ook zelf fruitbomen snoeien en geven wij ze daarbij instructie.

Een relatief jonge boomgaard van Natuurmonumenten op Tiengemeten .

Werkbegeleiding

Werkbegeleiding tijdens de NL-doet of voor vrijwilligers die u komen helpen bij het landschapsonderhoud? Ook daarin kan Bureau Schildwacht u tegemoet komen. Ik heb 22 jaar ervaring opgedaan bij het begeleiden van vrijwilligers bij Landschapsbeheer Zuid-Holland. Bij werkbegeleiding zoeken wij eerst een werklocatie.  De werkzaamheden worden met de terreineigenaar goed doorgesproken. Vervolgens wordt er voorafgaande aan een werkdag een werkplan gemaakt. Daarnaast maak ik een gevarenanalyse en wordt er voor gereedschap gezorgd. Bij de uitvoering van het werken met vrijwilligers wordt rekening gehouden met de ARBO wetgeving omdat de veiligheid voorop staat.

Werkbegeleiding van vrijwilligers.