Particulieren, agrariërs en bedrijven

Bureau Schildwacht is hét adviesbureau dat u nodig hebt. Voor kleine projecten of grote projecten. Heeft u advies nodig voor het erf dat opgeknapt moet worden, of u weet niet welk onderhoud u moet verrichten, Bureau Schildwacht levert hierin maatwerk. Soms volstaat een advies door een bezoekje van 2 uur. Daarentegen kunt u het advies ook verder uitgewerkt willen hebben. Of heeft u hulp nodig in het kader van de Wet natuurbescherming, dan leest u hier meer.

Om u te helpen keuzes te maken bij het ontwerpen van een landschappelijk element, stellen wij een brochure beschikbaar met inheemse bomen en struiken. U kunt dan op uw gemak nalezen wat de eigenschappen zijn en of het assortiment wel in uw woonomgeving aangeplant kan worden. Een leuke boomgaard aanplanten?  In de brochure Maak je Landschappelijk Erfgoed staan tientallen oude fruitrassen omschreven inclusief een bestuivingstabellen.  Lees hier meer. En als u door de bomen het bos niet ziet, komt Bureau Schildwacht graag bij u langs voor een advies.

Bureau Schildwacht kan u helpen bij het opstellen van een inrichtingsplan en een beheersplan voor kleine en grote percelen in het buitengebied. Daarnaast helpen wij bij de (her)inrichting en het beheer van bestaande en nieuwe landgoederen. Wij hebben de mogelijkheid om alle aspecten en onderdelen die daarbij komen kijken voor u uit te voeren. Van het geven van een eenvoudig advies, het opstellen van een visie, tot het gesprek met een wethouder of op provinciaal niveau. Kortweg, wij ontzorgen u.

Voor de agrarische sector en particulieren maakt Bureau Schildwacht regelmatig plannen voor een landschappelijke inpassing van een nieuwbouwproject. Lees meer.

Bureau Schildwacht stelt ook natuurbedrijfsplannen op voor agrariërs en particulieren.  Lees meer.