Natuurgebied de Ommeloop

De Ommeloop is eigendom van het Zuid-Hollands Landschap en is gelegen ten westen van Brielle. Nadat het terrein in eigendom is gekomen van het ZHL, moesten er een aantal beheervoorzieningen worden getroffen. Bureau Schildwacht is begonnen met het ontwerpen van een inrichtingsplan. Daarna heb ik het bestek gemaakt, de aanbesteding en directievoering voor dit project verzorgd.

Op de scheiding tussen de Ommeloop en de naastgelegen akker, is het hoogteverschil goed zichtbaar.
Het hoogteverschil is goed zichtbaar tussen de Ommeloop en de naastgelegen akker.

Het terrein heeft hoge cultuurhistorische waarden, mede in relatie met diverse historische objecten in de naaste omgeving. Zo staat te noordwesten van de Ommeloop de Stene Baak, een vuurtoren uit 1630. Rond de Stene Baak is in de 18e eeuw een klein fort is gebouwd dat later een kustbatterij is geworden. Met de kustbatterij kon men de monding van de Brielse Maas verdedigen in tijd van oorlog.

Naast de Ommeloop staat de Stenen Baak (1630), de eerste stenen vuurtoren van Nederland.

Nadat het terrein was aangekocht heeft Bureau Schildwacht in opdracht van het Zuid-Hollands Landschap een aantal maatregelen uitgeschreven en deze omgezet tot een beeldbestek en een offertevraag naar aannemers.  Na de gunningsprocedure heeft Bureau Schildwacht als directievoering het herinrichten van het project begeleid.

Aanleg nieuwe duikers waardoor de waterhuishouding wordt verbeterd.

Tijdens de aanleg van het natuurgebied kregen we te maken met onvoorziene omstandigheden. Ondanks een KLiCK melding bleek er een niet geregistreerde waterleiding te liggen. De waterleiding lag schuin over het perceel en op een diepte van maximaal 30 cm. In overleg met diverse partijen is er een nieuwe waterleiding aangelegd. Deze waterleiding ligt nu op voldoende diepte en is door ons aangemeld bij het kadaster.

Een schottenstuw dient zorg te dragen dat het water langer in het gebied wordt vastgehouden.