Beheerplan en onderhoud hoogstamboomgaard

Voor diverse opdrachtgevers, zoals particulieren als ook natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, heb ik beheerplannen geschreven voor hoogstam- en/of halfstamboomgaarden. Voor Natuurmonumenten heb ik niet alleen het beheerplan voor 7 boomgaarden op het eiland Tiengemeten geschreven, maar onderhoud ik deze ook. Ik pas zowel zomer als wintersnoei toe.

De fruitbomen in de boomgaarden op Tiengemeten zijn nog relatief jong.