Beheerplan natuurgebied Leerdam

Na de aanleg van nieuwe natuurgebieden ten westen van Leerdam, heeft Bureau Schildwacht hiervoor een beheerplan geschreven. Het nieuwe natuurgebied is aangelegd ter compensatie van de nieuwbouwwijk Broekgraaf in Leerdam.  Bij de aanleg van het gebied is vooral ingezet op kleinschalige natuur ter compensatie van het leefgebied voor de Rugstreeppad, Heikikker en de Grote modderkruiper. Het is in het kader van deze soorten erg belangrijk om een goed beheer af te stemmen. Het beheerplan is opgesteld voor een periode van tien jaar. Het beheerplan is in 2017 opgeleverd.

Relatief smalle sloten met een weelderige begroeiing moeten regelmatig worden schoongemaakt.