Advies natuurvriendelijke oevers Waddinxveen.

Voor de gemeente Waddinxveen hebben wij in 2017 een advies gegeven over het beheer van Natuurvriendelijke oevers. Dit advies hebben wij omgezet in een beheerplan voor natuurvriendelijke oevers. De gemeente Waddinxveen had de voorgaande jaren veel geïnvesteerd om de ecologische waarden van oevers langs sloten en vijvers te verbeteren. Helaas was er geen duidelijke beheervisie. Bureau Schildwacht heeft in eerste instantie voor enkele oevers een advies gegeven over het beheer op korte termijn. Voor de gemeente Waddinxveen was dit advies aanleiding om aan Bureau Schildwacht te vragen een beheerplan te maken voor een periode van tien jaar. Lees meer.

Rietkraag binnen de gemeente Waddinxveen.