Groenbeheerplannen molenbiotopen

In opdracht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft Bureau Schildwacht verschillende beheerplannen voor een molenbiotoop geschreven. Dit project hebben wij samen uitgevoerd met Bureau Roetemeijer.

Om voldoende windvang en zicht op molens te waarborgen is de molenbiotoop ingesteld.  De molenbiotoop is een zone van 400 meter rond de kern van de molen. Om het zicht op de molen en het garanderen van goede windvang te waarborgen, is het van essentieel belang om de molenbiotoop te respecteren, erop te handhaven en het te beheren.

De Vier Winden Monster

Molen de Vier Winden in Monster, gemeente Westland.

Korenmolen de Vier Winden staat in de het kustplaatsje Monster. Vooral ten noorden van de molen kan er veel verbeterd worden aan de molenbiotoop. Het daar aanwezige parkje en waterpartij zouden met een herinrichting beter tot zijn recht komen en de windvang en zicht op de molen zou daarmee toenemen.

De Speelman Rotterdam

De Speelman langs de Overschiese Kleijweg in Rotterdam

De voorloper van molen De Speelman was molen De Hoop die stond langs de rivier de Schie in de aanvliegroute van vliegveld Zestienhoven. In 1972 is molen De Speelman vanaf de Schie verplaatst naar de Overschiese Kleiweg in Rotterdam.

De Babbersmolen Schiedam

De poldermolen De Babbersmolen in Schiedam

De Babbersmolen staat op het volkstuincomplex De Viersluizen in Schiedam. De Babbersmolen is een poldermolen die mooi is gerestaureerd en een educatieve functie heeft. In de molen is een molenaarswoning ingericht en op het buitenterrein is een watertuin ingericht waar kinderen leren hoe een watersysteem in de polder werd bemalen.

De Hoop Maasdam

Molen De Hoop in Maasdam.

Molen de Hoop staat langs de Gatsedijk in Maasdam. Aan de noordwestzijde is het molenbiotoop nog redelijk te noemen, daar hier de Ingedamde Maas is gelegen.

De Korenaer Loosduinen

De Korenaer is in 1721  gebouwd in Loosduinen. Stond deze molen ooit aan de rand van het dorp met uitzicht op akkers en duinen, nu staat de molen volledig ingebouwd tussen hoge flats. Gelukkig is er rond de molen Korenaer nog een klein stukje groen behouden gebleven in de vorm van een stadspark. Ook staan er in de directe nabijheid nog een aantal oude gebouwen uit oud Loosduynen.

De Wippersmolen Maassluis

De Wippersmolen in Maassluis.

In 1600 stond vrij in de polder bij Maassluis al een poldermolen. Deze molen was in slechte staat en werd in 1725 vervangen door de huidige Wippersmolen. De Wippersmolen staat aan de rand van het Wipperspark in Maasluis. Dit park vertolkt een belangrijke rol tegen fijnstof en geluidshinder van de naastgelegen Rijksweg. Dat maakte het proces tot het komen tot een beheerplan extra ingewikkeld.