Compensatiemaatregelen beschermde soorten Leerdam

Bij het nieuwbouwproject Broekgraaf in de gemeente Leerdam gaat een groot deel van het leefgebied van beschermde diersoorten verloren. De gemeente Leerdam heeft daarin zijn verantwoordelijkheid genomen en heeft door Bureau Schildwacht een herstelplan op laten stellen. In de nabijheid van het project Broekgraaf zijn een aantal graspercelen ter beschikking gekomen om het leefgebied voor de Rugstreeppad, Heikikker, en Grote modderkruiper te compenseren.

Bruine kikker

Na de planvorming van de compensatiemaatregelen, heeft Bureau Schildwacht de aanbesteding verzorgt. Er zijn op voordracht van de gemeente Leerdam een aantal loonbedrijven uitgenodigd om zich voor het project in te schrijven. De offertes zijn door Bureau Schildwacht beoordeeld en er is een advies uitgegeven aan de gemeente Leerdam. Na de gunning van de werkzaamheden heeft Bureau Schildwacht de directievoering op zich genomen en de aanleg van het gebied begeleid.

Aanleg van een plas-dras moeras met spontane ontwikkeling van vegetatie.

In het compensatiegebied zijn diverse landschapselementen aangelegd. Maar ook waterpartijen, natuurvriendelijke oevers, moerasgebied, greppels en takkenrillen. In het gebied is een halfverhard wandelpad aangelegd zodat omwonende van dit stukje natuur kunnen genieten. Om de bewoners van Leerdam bekend te maken met de mitigerende maatregelen zijn er in samenwerking met Bureau Schildwacht enkele voorlichtingspanelen geplaatst.

Bureau Schildwacht zorgde samen met de aannemer dat vissen en andere dieren werden omgezet naar het nieuwe leefgebied.