Herinrichting Ommeloop

Planvorming en directievoering natuurgebied Ommeloop Brielle

Het Zuid-Hollands Landschap heeft in 2013 een actie gestart om de Ommeloop bij Brielle aan te schaffen. Het 1 hectare grote natuurgebied heeft een rijke historie en belangrijke ecologische waarden. Het perceel is een voormalig karrenveld en was in eigendom van een agrariër. Een karrenveld werd vroeger gebruikt om klei te winnen en op te slaan ter versteviging van de nabijgelegen dijken. Door het afgraven van de klei, is er een laag perceel ontstaan waar het zoute kwelwater aan de oppervlakte komt. Hierdoor is er een waardevolle vegetatie ontwikkeld. Lees meer.

Loonbedrijf Klok aan het werk tijdens de uitvoering.