Landschapsplan Ruimte voor Ruimte

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij landschappelijke plannen gemaakt ter ondersteuning van de Ruimte voor Ruimteregelingen. Bij Ruimte voor Ruimteregeling worden opstallen gesloopt en krijgt de initiatiefnemer daarvoor bouwrechten terug. Per gemeente zijn de regels voor de Ruimte voor Ruimte regeling verschillend, maar meestal wordt er een landschapskwaliteitsplan gevraagd dat is opgesteld door een landschapsdeskundige. Bureau Schildwacht kan u daarbij helpen. Ook vragen gemeenten vaak om nader onderzoek in het kader van de natuurwaarden op of in de gebouwen. Met een zogenoemde flora en faunascan kan u al veel te weten komen. Om niet met 101 bureautjes te maken te krijgen, kan Bureau Schildwacht al dit soort onderzoeken voor u uit voeren. Hebben wij de kennis niet zelf in huis, dan benaderen wij een samenwerkingspartner die het onderzoek voor ons uitvoert, maar wij uiteindelijk uw aanspreekpartner blijven.