Natuurbedrijfsplannen

Door Bureau Schildwacht is voor diverse agrariërs een natuurbedrijfsplannen opgesteld. In een bedrijfsnatuurplan wordt omschreven wat de huidige natuur- en landschappelijke waarden zijn binnen het agrarische bedrijf. Vervolgens wordt omschreven welke landschappelijke en ecologische waarden men nastreeft. Daarna wordt omschreven welke (inrichting) maatregelen er nodig zijn om de landschappelijke en natuurdoelstellingen te gaan halen. Lees meer.