Onderzoek en advies Flora en Fauna

Bureau Schildwacht kan u helpen bij het het adviseren en onderzoeken van aanwezige flora en fauna. In het kader van de Wet Natuurbescherming, dient u bij zowel het beheer, als bij herinrichting rekening houden met planten en dieren die in het gebied leven. De Wet Natuurbescherming geld niet alleen voor werkzaamheden in het landelijk gebied, maar ook binnen de bebouwde kom. Denk daarbij aan het kappen van een boom, renovatie aan woningen of sloop van woningen. Bij renovatie of sloop van woningen is onderzoek naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen veelal verplicht. In dit soort gevallen kan een Quickscan Wet Natuurbescherming daarbij inzicht geven of u wel of geen maatregelen moet nemen of ontheffing moet aanvragen om de voorgenomen plannen uit te kunnen uitvoeren. In veel gevallen kan Bureau Schildwacht u daarbij helpen. Hebben wij zelf onvoldoende kennis van bepaalde diergroepen, dan vragen wij meestal hulp aan samenwerkingspartner.

Voor diverse loonbedrijven begeleiden wij het monitoren voor de flora en fauna.