Onderzoek en advies Flora en Fauna

Bureau Schildwacht kan u helpen bij het het adviseren en onderzoeken van aanwezige flora en fauna. In het kader van de Natuurwet, dient u bij zowel het beheer, als bij herinrichting rekening houden met planten en dieren die in het gebied leven. Een flora en faunascan kan daarbij inzicht geven of u wel of geen maatregelen moet nemen of ontheffing moet aanvragen om de voorgenomen plannen of werkzaamheden te kunnen uitvoeren. In veel gevallen kan Bureau Schildwacht u daarbij helpen. Hebben wij zelf onvoldoende kennis van bepaalde diergroepen, dan vragen wij meestal hulp aan samenwerkingspartner.

Voor diverse loonbedrijven begeleiden wij het monitoren voor de flora en fauna.