Plan van aanpak kwaliteitsverbetering

In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft Bureau Schildwacht een Plan van Aanpak geschreven voor het zandwallengebied in Ouddorp. Het doel van het Plan van Aanpak is om een instrumentarium te krijgen om het zandwallengebied een kwaliteitsimpuls te geven. Deze landschappelijke kwaliteitsverbetering is hard nodig want dit cultuurhistorische landschap staat erg onder druk. De openheid van het gebied gaat verloren door recreatiedruk en verdichting van de bebouwingslinten. Het onderhoud aan de zandwallen gaat zienderogen achteruit, mede door het wegvallen van beheersubsidies. Lees meer.

Aandacht is er ook geweest vanuit de pers. Zie hier een interview met RTVRijnmond.