Verbetering biodiversiteit bebouwde kom

Voor de gemeente Krimpenerwaard wordt in 2019 een verbeteringsplan gemaakt voor de biodiversiteit in de bebouwde kom. Eerst wordt er een visie opgesteld. Vervolgens wordt er voor 1 maart een aantal Quickwins geadviseerd. Deze hebben tot doel om snel en effectief het beheer om te vormen tot maatregelen ten gunste van de Biodiversiteit. Na 1 maart wordt een biodiversiteitsplan gemaakt om projecten te ontwikkelen die iets meer tijd (of geld) nodig hebben. Belangrijk in het slagen van dit biodiversiteitsproject, is het draagvlak bij de bewoners. Er wordt daarom ook nauw samengewerkt met de afdeling voorlichting van de gemeente en diverse belangenverenigingen.

Dit project voeren wij uit met onze samenwerkingspartner Habitus.