Wet Natuurbescherming

Bij de herinrichting van het buitengebied, restauratie van een woning, kantoorpand of een nieuwbouwproject, kan de ingreep gevolgen hebben voor beschermde dieren en planten. Wij kunnen u in de voorbereiding helpen zodat de juiste onderzoeken verricht en zo min mogelijk schade toebrengt aan de natuur.

In diverse projecten zijn wij gestart met een QuickScan of een vervolgonderzoek Wet natuurbescherming. Als hieruit bleek dat er beschermde planten of diersoorten aanwezig zijn, hebben wij de opdrachtgever geholpen met het opstellen van een Plan van Aanpak of met het aanvragen van een ontheffing. Ook zijn we vaak betrokken tijdens de uitvoering van een project zodat wij toezicht kunnen houden op de uitvoering van de werkzaamheden en de ecologische kwaliteit gewaarborgd blijft.

Wij hebben op deze manier diverse organisaties geholpen dat hun project doorgang kon vinden met de minste vertraging, zowel particulieren, natuurorganisaties, gemeenten als woningcoöperaties.