Wet Natuurbescherming

Bij het ontwikkelen van herinrichting van het buitengebied, restauratie of een nieuwbouwproject, kan de ingreep gevolgen hebben voor beschermde dieren en planten. Wij kunnen u in de voorbereiding helpen zodat u en de juiste onderzoeken verricht en zo min mogelijk schade toebrengt aan de natuur.

In diverse projecten zijn wij gestart met een QuickScan of een vervolgonderzoek Wet Natuurbescherming. Als hieruit bleek dat er beschermde planten of diersoorten aanwezig zijn, hebben wij de opdrachtgever geholpen met het opstellen van een plan van aanpak of met het aanvragen van een ontheffing. Ook zijn we vaak betrokken tijdens de uitvoering van een project zodat wij toezicht kunnen houden op de uitvoering van de werkzaamheden en de ecologische kwaliteit gewaarborgd blijft.

Wij hebben op deze manier diverse organisaties geholpen met de Wet Natuurbescherming, zowel particulieren, natuurorganisaties, gemeenten als woningcoƶperaties.