Over ons

Bureau Schildwacht is in 2009 opgericht door Marcel Schildwacht als eenmanszaak. Na het afstuderen van Irene Schildwacht mocht zij van start gaan in het bedrijf en zijn wij een vof geworden per 1 januari 2023.

Wij zijn een vof dat veel samenwerkt met andere kleine adviesbureaus met hun eigen specialisaties. Bureau Schildwacht staat bekend om onze gebiedskennis en objectiviteit, waarbij wij opkomen voor het belang van de landschappelijke kwaliteiten, ecologie en cultuurhistorie.

Belangrijk in onze manier van werken is het verbinden van verschillende partijen. Bij landschappelijke ingrepen betrekken wij zo vaak mogelijk de omwonenden en andere belanghebbende. Wij nemen hun ideeën mee in onze processen. In een vroeg stadium mensen betrekken bij de procedures en planvorming maken het verschil, waardoor een project slaagt.

Bureau Schildwacht is er voor zowel de grote als de kleine opdrachtgevers: overheden, projectontwikkelaars, natuurorganisaties, verenigingen, agrariërs en particulieren.

Marcel Schildwacht

Mijn specialiteit is om vraagstukken in het kader van de ruimtelijke ordening in een brede context te plaatsen. Landschap, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening en ecologie zijn aspecten die altijd met elkaar samenvallen.

Mijn toegevoegde waarde zijn mijn praktisch inzicht, werkervaring en gebiedskennis. Mijn praktijkervaring heb ik verkregen door een dienstverband van ruim twee decennia bij Landschapsbeheer Zuid-Holland.

Marcel Schildwacht in zijn vertrouwde omgeving.

Irene Schildwacht

Na mijn studie Landscape and Environment Management in Delft mocht ik mij meteen aansluiten bij Bureau Schildwacht als een soort Trainee. Mijn creativiteit, ruimtelijk inzicht en passie voor natuur zijn mijn sterke kanten.

Tijdens mijn studie heb veel kennis opgedaan over het Nederlandse landschap en hoe deze kan worden ingericht en beheerd. Ook leerde ik veel over klimaatadaptatie en hoe de stedelijke omgeving klimaat adaptief kan worden ingericht.

Natuurlijk heeft Bureau Schildwacht ook een bedrijfslogo. Lees hier meer.