Over ons

Bureau Schildwacht is in 2009 opgericht door Marcel Schildwacht en houdt kantoor in Gouderak in Zuid-Holland. Bureau Schildwacht is een eenmansbedrijf dat veel samenwerkt met andere kleine adviesbureaus met hun eigen specialisaties.

Marcel Schildwacht in zijn vertrouwde omgeving.

Mijn specialiteit is om vraagstukken in het kader van de Ruimtelijke Ordening in een brede context te plaatsen met landschap, ecologie en cultuurhistorie. Landschap, cultuurhistorie en ecologie zijn aspecten die altijd met elkaar samenvallen. Bureau Schildwacht staat bekend om zijn gebiedskennis en objectiviteit, waarbij het opkomt voor het belang van de landschappelijke kwaliteiten en daarin aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarde.

Belangrijk in mijn manier van werken is het verbinden van partijen. Bij landschappelijke ingrepen betrek ik zo vaak als mogelijk de omwonenden en andere belanghebbende partijen. Ik neem graag hun ideeën mee in mijn ontwerpen en processen. In een vroeg stadium mensen betrekken bij de procedures en planvorming maken juist dat verschil waardoor een project slaagt.

Het arrangeren van gesprekken tussen betrokken vrijwilligers/ bewoners en overheden.

Bureau Schildwacht is er voor zowel de grote als de kleine opdrachtgevers: overheden, projectontwikkelaars, natuurorganisaties, verenigingen, agrariërs en particulieren. Mijn praktisch inzicht, lange werkervaring en gebiedskennis, zijn mijn toegevoegde waarden. Mijn praktijkervaring heb ik verkregen door een dienstverband van ruim twee decennia bij Landschapsbeheer Zuid-Holland.

Natuurlijk heeft Bureau Schildwacht ook een bedrijfslogo. Lees hier meer.