Natuur- en erfgoedorganisaties

Bureau Schildwacht werkt  voor verschillende natuur- en erfgoedorganisaties. Zij worden geholpen bij het inventariseren van de natuurwaarden, het schrijven van visies, het adviseren en ontwerpen en inrichten van nieuwe natuurterreinen, maken van bestek, aanbesteding en directievoering bij de aanleg. Uiteraard behoort inventariseren van natuurterreinen ook tot de mogelijkheden.

Vanaf ontwerp tot aan het begeleiden van de aannemer. Bureau Schildwacht helpt het Zuid-Hollands Landschap bij het plaatsen van een uitkijkpost in een natuurgebied De Zouwe boezem.

Vooral de praktische ervaring van Bureau Schildwacht wordt ingezet om de juiste keuzes te maken bij de inrichting en het beheer van natuurterreinen. Bij het inrichten van een natuurterrein houden wij niet alleen rekening met de natuurdoelstellingen, maar ook met het toekomstige beheer van het terrein. Er wordt ook rekening gehouden met het kostenaspect, zowel bij de aanleg, als het toekomstig beheer.

Werkomschrijving opstellen, aanbesteding, en werkbegeleiding voor een plagproject in polder Achthoven nabij de Zouweboezem (ZH)

De Stichting Ark help ik met de planvorming en realisatie van natuurvriendelijke oeverbescherming langs de legakkers in de Vinkeveense plassen. Lees Meer.

De legakkers in de Vinkeveense plassen staan erg onder druk en dreigen te verdwijnen.

Natuur moet beleefd worden en als natuurbeschermer ben je gastheer of gastvrouw voor de bezoekers. Hoe ga je hiermee om, hoe spreek je de recreanten en bezoekers aan? Welke bewegwijzering pas je toe? En welke informatiepanelen met welke tekst plaats je in je gebieden. Vragen waar Bureau Schildwacht mee kan helpen deze te beantwoorden.

Het uitzetten van wandelroutes en aanbrengen van bewegwijzering.

Voor het Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben wij in samenwerking met Bureau Roetemeijer, diverse groenbeheerplannen gemaakt voor molenbiotopen. Lees meer.

Voor Landschap – en Erfgoed Utrecht en de Groene Motor Zuid-Holland organiseerden wij cursussen voor vrijwilligers die het landschap inventariseren. Lees meer.

Hondsroos.