Advies groen- en landschapsbeheer

Voor diverse gemeenten adviseren wij over groenbeheer of landschappelijk beheer. Zo beoordelen wij voor diverse gemeenten of een ingreep in het landschap, bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe schuur of het aanleggen van een weg, wel landschappelijk verantwoord is. We kijken niet alleen naar de landschappelijke aspecten, maar ook of er de ecologische en cultuurhistorische waarden worden gerespecteerd.

Is het aanleggen van een waterpartij met een “terp” nu wel of geen landschappelijk gewenste ingreep? En wordt daarmee de cultuurhistorische waarden van het gebied wel of niet aangetast?

Bureau Schildwacht wordt ook gevraagd om groenbeheerplannen te maken voor groenelementen binnen en buiten de bebouwde kom. Soms dient een groenproject volledig te worden heringericht of zijn er klachten van omwonenden over wateroverlast of te veel, of juist te weinig groen. In samenspraak met de opdrachtgever en andere betrokkenen zoeken we dan naar een oplossing. We werken deze uit op tekening en met een calculatie zodat de opdrachtgever een weloverwogen keuze kan maken.

Bij de herplant is geen rekening gehouden met wateroverlast waardoor nieuwe beplanting allemaal is afgestorven. Bureau Schildwacht zorgt voor een goede analyse wat er fout uis gegaan en zorgt voor een oplossing.