Inventarisatie weidevogels

Voor diverse opdrachtgevers verzorg ik inventarisaties van weidevogels. Conform de officiële telmethodiek  breng ik de broedvogels in kaart. Gedurende het seizoen houd ik de opdrachtgever of grondgebruikers op de hoogte van de resultaten zodat zij de planningen ten aanzien van het grondgebruik kunnen bijstellen ten opzichte van de aanwezige broedvogels.

De inventarisatiegegevens worden verwerkt in Shapefiles zodat de opdrachtgever ze ook in een GISsysteem kan  inlezen. Natuurlijk krijgt hij na afloop van het broedseizoen een overzicht van alle territoriums zowel in hardcore als in PDF aangeleverd.