Visie herinrichting natuurgebieden

Bureau Schildwacht heeft voor het Zuid-Hollands Landschap een visie opgesteld voor de herinrichting van de Achthovense- en Kersbergse uiterwaarden. De uiterwaarden zijn gelegen nabij het gehucht Sluis in de gemeente Zederik. Dit mooie uiterwaardengebied langs de rivier de Lek is eigendom van de natuurorganisatie. Voordat de uiterwaarden worden ingericht als natuurgebied, is aan Bureau Schildwacht gevraagd om een visie te schrijven. In de visie staat welke natuurwaarden en potenties van natuurwaarden aanwezig zijn en hoe daarop in te spelen bij de herinrichting.  De visie is in 2016 opgeleverd.